FISU -Federata Ndërkombetare e Sportit Universitar​

Që nga themelimi i saj në 1949, Federata Ndërkombëtare e Sportit  Universitare është drejtuesi kryesor për të zgjeruar rolin dhe arritjen e sportit universitar në të gjithë botën. 

FISU beson se vlerat sportive dhe praktika sportive funksionojnë në një sinkronitet të përsosur brenda studimeve universitare. 

FISU ofron mundësi dhe frymëzim për studentët në të gjithë botën për të luajtur sport. 

Federata Shqiptare e Sportit universitar është anëtarësuar në FISU prej vitit 2017.

FISU -Federata Ndërkombetare e Sportit Universitar
Eusa -Shoqata Evropiane e Sportit Universitar
EUSA shërben si përfaqësues I sportit universitar në përgjithësi dhe federatave  anëtare në veçanti në lidhje me organizatat Evropiane. Shpërndan në të gjithë Evropën idealet e sportit universitar në bashkëpunim të ngushtë me Federatën Ndërkombëtare të Sportit  Universitare (FISU) dhe organizata të tjera Evropiane. Federata Shqiptare e  Sportit Universitar eshte anetare e EUSA që prej vitit 2017.
Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinise

Është përgjegjëse për organizimin e veprimtarive sportive në vend dhe në të njejten kohë dhe bashkëpuntore me Federatën Shqiptare të Sportit Universitar në një sërë inisiativash dhe projektesh promovuese të sportit dhe aktivitetit fizik në përgjithsi dhe sportit univerisitar në vecanti.

Bashkia Tiranë

Organi më I lartë vendor, i cili njëkohësisht harton dhe zbaton politikat për promovimin e aktivitetit fizik në Tiranë.

Mbështetëse për kampionatin Europian të Futbollit 2021 (shtyrë në 2023). 

Promovuese e  sportit dhe aktivitetit fizik në përgjithësi dhe Sportit Universitar.   

Partnere me Federatën Shqiptare të Sportit Universitar në projektin “Trofeu I Tiranes”, etj.

Komiteti Olimpik

Organi më i lartë i Sportit në shqipëri.

KOKSH është një organizatë sportive kombëtare e pavarur, pa qëllim fitimi dhe që funksionon mbi bazën e parimeve të Kartës Olimpike, për të promovuar paqen, fair play, etikën si dhe të luftojë kundër dopingut.

Federata Shqiptare e Sportit Universitar eshte e anëtaresuar prej vitit 2017.

Mbështetëse për kampionatin Europian të Futbollit 2021 (shtyrë në 2023).

Bashkëpunëtore në iniciativa të ndryshme.

FSHF

Organi me I larte I futbollit ne Shqiperi.

Fshf mbeshtet kapionatin e futbollit per meshkuj dhe femra qe Fshsu organizon me studentët.

Mbështetëse për kampionatin Europian të Futbollit 2021 (shtyrë në 2023).

Credins Bank

Sponsor zyrtar i Federatës Shqiptare të Sportit Universitar.