Slide 1
AKADEMIA E VULLNETARVE

Akademia e Vullnetarëve të FSHSU-së ka për qëllim gjithëpërfshirjen e të rinjve në organizimin e aktiviteteve sportive.

Slide 2
KAMPIONATI EUROPIAN UNIVERSITAR | FUTBOLLIT

Tirane 2021 (Shtyre ne 2023)

Slide 3
KUPA VJESHTES
Slide 4
PJESMARRJET NDERKOMBETARE
Slide 5
PROJEKTE DHE INICIATIVA
Marrveshja_me_Kosoven
MARRVESHJA ME KOSOVEN
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Asambleja e Përgjithshme
 • Asambleja e përgjithshme  është organi më I lartë I Federatës Shqiptare të Sportit Universitar. 
 • Vetem një Asamble e mbajtur në perputhje me rregullat e statutit ka autoritetin të marrë vendime.
 • Asambleja e Përgjithshme përbëhet nga të gjithë anëtarët e saj, të cilët përfaqësohen me 1 votë.
 • Në Asamblenën e Përgjithshme mund të marrin pjesë pa të drejtë vote anëtarët e nderit të miratuar nga Asambleja e Përgjithshme.
 • Komiteti Drejtues vendos mbi pjesëmarrjen e përsonave e tjerë në mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme, këta persona nuk kanë të drejtë vote dhe mund të diskutojnë vetem me lejen e drejtuesit të Asamblesë.
Komiteti Drejtues
 • Komiteti Drejtues është organi që menaxhon dhe drejton punët në Federatën Shqiptare të Sportit Universitar.
 • Komiteti Drejtues merr vendime me 50% +1 të anëtarëve të pranishëm.
 • Vendimet e Komitetit Drejtues hynë në fuqi menjëherë, përvec rasteve kur komiteti Drejtues vendos ndryshe.
 • Të gjitha të drejtat dhe detyrimet e Komitetit Drejtues përcaktohen në nenin nr. 26 të statutit të FSHSU-së.
Presidenti
 • Presidenti zgjidhet nga Asambleja e Përgjithshme dhe  përfaqëson  Federatën Shqiptare të Sportit Universitar.
 • Forma e zgjedhjes, detyrat dhe të drejtat e tij përcaktohen në nenet 23-24 të statutit të FSHSU-së.
Sekretari I Përgjithshëm
 • Sekretari I Përgjithshëm është organ administrativ në Federatën Shqiptare të Sportit Universitar dhe emërohet nga Presidenti.
 • Funksionet  e tij përcaktohen në nenin nr. 31.